Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toegankelijkheid

Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website is aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Toegankelijkheidsverklaring van de Maritieme, Haven- en Binnenhavenmonitor: www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3441

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met ons via .