Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Home

Deze webtool is een aanvulling op de pdf-versie van de Maritieme Monitor, de Havenmonitor en de Binnenhavenmonitor. De webtool biedt de gebruiker de gelegenheid om eigen selecties en doorsnedes te maken van de sectoren en havengebieden uit de monitors. Daarbij wordt er wel op gewezen dat door eigen samenstellingen te maken er dubbeltellingen in de cijfers voor kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld doordat de jachtbouw in zowel de sector scheepsbouw als de sector watersportindustrie is opgenomen. Voor de achtergronden bij de cijfers en de door de onderzoekers gebruikte methodiek bij het bepalen van de cijfers is de pdf-versie van de Maritieme Monitor respectievelijk de Binnenhavenmonitor via deze website digitaal toegankelijk.

Maritieme Monitor

In de Maritieme Monitor worden de sociaal-economische effecten van het Nederlandse maritieme cluster onderzocht. Het maritieme cluster beslaat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Ecorys in samenwerking met het CBS. Nederland Maritiem Land is als belangrijke partner bij het project betrokken.

Havenmonitor

De havenmonitor biedt een overzicht van de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens. De havenmonitor wordt door het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. De havenmonitor wordt in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse zeehavenbedrijven gemaakt. De economische betekenis van de zeehavens wordt gemeten in een aantal verschillende indicatoren. In de havenmonitor wordt primair gebruik gemaakt van een drietal indicatoren: werkgelegenheid, toegevoegde waarde en bedrijfsvestigingen. Van de eerste twee, werkgelegenheid (gemeten in werknemers-FTE) en toegevoegde waarde (gemeten in euro’s) worden zowel het directe- als ook het indirecte effect bepaald. Naast de drie primaire indicatoren worden nog drie andere indicatoren gebruikt: de publieke- en de private investeringen en het marktaandeel van de havens in de Hamburg-Le Havre range.

Binnenhavenmonitor

In de Binnenhavenmonitor wordt het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens bepaald. De economische impact wordt gemeten in twee indicatoren: werkgelegenheid en toegevoegde waarde. De economische impact wordt bepaald voor twaalf type binnenhavens, variërend van agrohavens, industriehavens tot containerhavens. De Binnenhavenmonitor 2019 is gebaseerd op 25 binnenhavencases verspreid over heel Nederland.

De Binnenhavenmonitor wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Erasmus UPT in samenwerking met het CBS. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens is als belangrijke partner bij het project betrokken.