Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Havenmonitor

Kies een jaar
Kies één of meerdere regio's
Kies één of meerdere sectoren

Omschrijving

De havenmonitor biedt een overzicht van de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens. De havenmonitor wordt door het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. De havenmonitor wordt in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse zeehavenbedrijven gemaakt. De economische betekenis van de zeehavens wordt gemeten in een aantal verschillende indicatoren. In de havenmonitor wordt primair gebruik gemaakt van een drietal indicatoren: werkgelegenheid, toegevoegde waarde en bedrijfsvestigingen. Van de eerste twee, werkgelegenheid (gemeten in werknemers-FTE) en toegevoegde waarde (gemeten in euro’s) worden zowel het directe- als ook het indirecte effect bepaald. Naast de drie primaire indicatoren worden nog drie andere indicatoren gebruikt: de publieke- en de private investeringen en het marktaandeel van de havens in de Hamburg-Le Havre range.

Aantal werknemers per zeehaven 2019

Cirkeldiagram: Aantal werknemers per zeehaven 2019

Legenda

 • Groningen Seaports (6871)
 • Harlingen (1712)
 • Den Helder (2824)
 • Amsterdam (20713)
 • Overig Noordzeekanaalgebied (18163)
 • Rotterdam (100527)
 • Noordoever Nieuwe Waterweg (7736)
 • Overig Rijnmond (6230)
 • Drechtsteden (21244)
 • Moerdijk (10911)
 • North Sea Port (20430)

Aantal werknemers per zeehaven 2018 - 2019

20182019
Groningen Seaports6.7516.871
Harlingen1.7011.712
Den Helder2.9142.824
Amsterdam20.04720.713
Overig Noordzeekanaalgebied18.14418.163
Rotterdam98.870100.527
Noordoever Nieuwe Waterweg8.0017.736
Overig Rijnmond6.3306.230
Drechtsteden20.69021.244
Moerdijk10.35710.911
North Sea Port19.65120.430

Toegevoegde waarde (mln. €) per zeehaven 2019

Cirkeldiagram: Toegevoegde waarde (mln. €) per zeehaven 2019

Legenda

 • Groningen Seaports (1541)
 • Harlingen (204)
 • Den Helder (455)
 • Amsterdam (2687)
 • Overig Noordzeekanaalgebied (1906)
 • Rotterdam (15109)
 • Noordoever Nieuwe Waterweg (848)
 • Overig Rijnmond (583)
 • Drechtsteden (2298)
 • Moerdijk (1624)
 • North Sea Port (2743)

Toegevoegde waarde (mln. €) per zeehaven 2018 - 2019

20182019
Groningen Seaports1.4301.541
Harlingen213204
Den Helder529455
Amsterdam2.5542.687
Overig Noordzeekanaalgebied2.0401.906
Rotterdam14.65515.109
Noordoever Nieuwe Waterweg862848
Overig Rijnmond577583
Drechtsteden2.1612.298
Moerdijk1.5861.624
North Sea Port2.6992.743

Aantal werknemers per sector 2019

Cirkeldiagram: Aantal werknemers per sector 2019

Legenda

 • Binnenvaart (7685)
 • Wegvervoer (53069)
 • Spoorvervoer (1614)
 • Pijpleiding (75)
 • Dienstverlening tbv vervoer en Overslag/Opslag (28400)
 • Industrie & Groothandel (70198)
 • Overig, zakelijk en niet-zakelijke dienstverlening, zeevaart (56320)

Aantal werknemers per sector 2018 - 2019

20182019
Binnenvaart7.8457.685
Wegvervoer51.30053.069
Spoorvervoer1.5661.614
Pijpleiding7475
Dienstverlening tbv vervoer en Overslag/Opslag27.96028.400
Industrie & Groothandel69.33170.198
Overig, zakelijk en niet-zakelijke dienstverlening, zeevaart55.38056.320

Toegevoegde waarde (mln. €) per sector 2019

Cirkeldiagram: Toegevoegde waarde (mln. €) per sector 2019

Legenda

 • Binnenvaart (741)
 • Wegvervoer (3377)
 • Spoorvervoer (102)
 • Pijpleiding (185)
 • Dienstverlening tbv vervoer en Overslag/Opslag (4339)
 • Industrie & Groothandel (13203)
 • Overig, zakelijk en niet-zakelijke dienstverlening, zeevaart (8051)

Toegevoegde waarde (mln. €) per sector 2018 - 2019

20182019
Binnenvaart792741
Wegvervoer3.1213.377
Spoorvervoer95102
Pijpleiding175185
Dienstverlening tbv vervoer en Overslag/Opslag4.3454.339
Industrie & Groothandel12.96213.203
Overig, zakelijk en niet-zakelijke dienstverlening, zeevaart7.8168.051

Indirecte werkgelegenheid per zeehaven 2019

Cirkeldiagram: Indirecte werkgelegenheid per zeehaven 2019

Legenda

 • Groningen Seaports (6110)
 • Harlingen (1609)
 • Den Helder (2753)
 • Amsterdam (14131)
 • Overig Noordzeekanaalgebied (18568)
 • Rotterdam (73081)
 • Noordoever Nieuwe Waterweg (4891)
 • Overig Rijnmond (4244)
 • Drechtsteden (19198)
 • Moerdijk (8051)
 • North Sea Port (15330)

Indirecte werkgelegenheid per zeehaven 2018 - 2019

20182019
Groningen Seaports6.2826.110
Harlingen1.6991.609
Den Helder3.1122.753
Amsterdam14.20914.131
Overig Noordzeekanaalgebied19.63818.568
Rotterdam76.63873.081
Noordoever Nieuwe Waterweg5.3274.891
Overig Rijnmond4.4494.244
Drechtsteden19.26719.198
Moerdijk8.4158.051
North Sea Port15.80315.330

Indirecte toegevoegde waarde (mln. €) per zeehaven 2019

Cirkeldiagram: Indirecte toegevoegde waarde (mln. €) per zeehaven 2019

Legenda

 • Groningen Seaports (807)
 • Harlingen (103)
 • Den Helder (161)
 • Amsterdam (1169)
 • Overig Noordzeekanaalgebied (1269)
 • Rotterdam (7404)
 • Noordoever Nieuwe Waterweg (361)
 • Overig Rijnmond (221)
 • Drechtsteden (1393)
 • Moerdijk (720)
 • North Sea Port (1289)

Indirecte toegevoegde waarde (mln. €) per zeehaven 2018 - 2019

20182019
Groningen Seaports801807
Harlingen102103
Den Helder167161
Amsterdam1.1201.169
Overig Noordzeekanaalgebied1.3981.269
Rotterdam7.3607.404
Noordoever Nieuwe Waterweg374361
Overig Rijnmond222221
Drechtsteden1.2951.393
Moerdijk719720
North Sea Port1.3151.289

Private investeringen (x1000 €)

2018
Voedingsmiddelenindustrie398.193
Aardolie industrie
Chemische industrie1.696.735
Basismetaal- en metaalproductenindustrie606.880
Transportmiddelenindustrie124.567
Elektriciteitsproductie
Groothandel882.625
Zeevaart1.856.389
Binnenvaart194.629
Dienstverlening t.b.v. het vervoer1.238.027
Zakelijke diensten en openbaar bestuur488.809
Overig2.052.596
Total9.539.450

Publieke investeringen (x1000 €)

20182019
Noordelijke zeehavens38.4439.787
Noordzeekanaalgebied54.32447.911
North Sea Port5.1503.593
Rijk432.814330.212
Rijn- en Maasmond325.457325.964
Total856.188717.467

Marktaandeel per zeehaven totale overslag

20182019
Amsterdam7,7%7,8%
Antwerpen17,7%17,8%
Bremerhaven5,6%5,2%
Duinkerke3,9%3,9%
Groningen Seaports1%1%
Hamburg10,2%10,2%
HAROPA7%6,7%
Moerdijk1,4%1,2%
North Sea Port5,3%5,3%
Rotterdam35,3%35,1%
Wilhelmshaven2,1%2,2%
Zeebrugge3%3,4%