Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Over deze site en disclaimer

Deze website is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bedoeld om de gegevens uit de Maritieme Monitor en Binnenhavenmonitor op een interactieve wijze te ontsluiten. Het is een aanvulling op de pdf om zelf selecties en grafieken te kunnen maken zonder de gegevens opnieuw in te hoeven voeren in een eigen systeem.

Fouten of gebreken op de website?

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of het maken van tabellen of grafieken fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via de knop Contact rechts bovenaan de pagina kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie zal door de betreffende maker van de webpagina bekeken en zonodig aangepast worden. Ook voor algemene vragen of klachten kunt u terecht op de contactpagina.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend, evenmin kan worden ingestaan voor het op eigen wijze gebruiken van de gegevens van deze website. Hoewel zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.